Bộ thư viện 886 VISMAT Material for Sketchup



Bộ thư viện vismat dành cho vray sketchup bao gồm nhiều vật liệu được tạo sẵn.
tôi chưa thấy thư viện vismat nào đầy đủ hơn


Giới thiệu: HỌC ONLINE - RÚT NGẮN THỜI GIAN THÀNH THẠO SKETCHUP 

>>Xem: LÀM CHỦ SKETCHUP VÀ VRAY (46 BÀI HỌC) <<



Dung lượng: <1.5GB

Link download














Gợi ý thêm: Thư viện Texture đầy đủ
Hướng dẫn sử dụng vật liệu Vismat: