Header Ads

Đồ án cơ sở 4: Expo (Nhà triển lãm) - K12

Sau đây là loạt bài đồ án cơ sở 4 - đồ án cơ sở cuối cùng trong hệ chương trình đào tạo kiến trúc, ở đồ án này các bạn được hoàn thiện những kỹ năng về tạo hình kiến trúc. Hầu như các đồ án cơ sở 4 các năm gần đây ở trường ĐH Kiến Trúc HCM không thiên về công năng nhiều nhằm giúp sinh viên phát triển tối đa sức sáng tạo. Sau đồ án này các bạn sẽ phải làm đồ án nhà ở 1, bắt đầu thời kỳ các bạn sẽ phải học nhiều về nguyên lý kiến trúc, cấu tạo kiến trúc, sự hợp lý, khả thi sẽ thế chỗ cho sự bay bổng.

Tài liệu đồ án chuyên ngành kiến trúc, htarch.edu.vn, chia sẻ thư viện trực tuyếnLink download: Tại đây

Pass giải nén: htarch.edu.vn

Nguồn: Cô Lê Thị Minh Tâm

BẠN NÊN ĐỌC: KINH NGHIỆM LÀM ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC

Blog này Trí viết trên nền tảng miễn phí Blogger. Được tạo bởi Blogger.