Bố cục tạo hình - Sinh viên Văn Lang

Bố cục tạo hình là môn học cơ sở để sinh viên bắt đầu làm quen với tỷ lệ, hình khối, mảng, đường nét, ánh sáng trong một bố cục tổng thể. Thông qua các giải pháp mỹ thuật, sinh viên sẽ thể hiện một chủ đề nào đó.
Tài liệu đồ án dành cho sinh viên chuyên ngành Kiến TrúcHT sưu tầm.