Đồ án cơ sở 3: Cải tạo không gian ở - K12

Đây là đồ án thiết kế đầu tiên dành cho sinh viên năm 1, đồ án này rơi vào học kỳ 2. Sẽ là thử thách lớn vì yêu cầu rất nhiều kỹ năng lẫn tố chất: Thông minh, liên tưởng tốt, tưởng tượng không gian tốt, tâm lý, trải nghiệm thực, kỹ năng sáng tác, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng bảo vệ ý tưởng...

Đây là tài liệu tham khảo dành cho các bạn sắp bước vào đồ án sơ sở thứ 3, cũng như các đồ án yêu cầu làm mô hình hoặc diễn họa...

Đồ án kiến trúc cơ sở, đồ án năm 1, đồ án tạo hình, mô hình kiến trúcĐồ án kiến trúc cơ sở, đồ án năm 1, đồ án tạo hình, mô hình kiến trúc

Đồ án kiến trúc cơ sở, đồ án năm 1, đồ án tạo hình, mô hình kiến trúc

Đồ án kiến trúc cơ sở, đồ án năm 1, đồ án tạo hình, mô hình kiến trúc

Đồ án kiến trúc cơ sở, đồ án năm 1, đồ án tạo hình, mô hình kiến trúc

Đồ án kiến trúc cơ sở, đồ án năm 1, đồ án tạo hình, mô hình kiến trúc

Đồ án kiến trúc cơ sở, đồ án năm 1, đồ án tạo hình, mô hình kiến trúc

Đồ án kiến trúc cơ sở, đồ án năm 1, đồ án tạo hình, mô hình kiến trúc

Đồ án kiến trúc cơ sở, đồ án năm 1, đồ án tạo hình, mô hình kiến trúc

Đồ án kiến trúc cơ sở, đồ án năm 1, đồ án tạo hình, mô hình kiến trúc

Link download: Tại đây

Pass giải nén: htarch.edu.vnNguồn: Cô Lê Thị Minh Tâm