HÀNH TRANG VÀO NGHỀ - QUY LUẬT ÁNH SÁNG

QUY LUẬT ÁNH SÁNG

“Kiến trúc là cuộc dạo chơi của hình khối dưới sự chói rọi của ánh sáng”1. Ánh sáng là gì?

Ánh sáng trắng là tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc luôn truyền thẳng trong một môi trường và được phát ra từ một nguồn sáng nhất định.

Ta biết rằng, 1 vật thể hay 1 đối tượng nào đó, khi nhận ánh sáng cũng có 1 phần được soi sáng và 1 phần trong bóng tối. Tính chất này giúp làm rõ hình khối, máu sắc của vật thể, đối tượng.
2. Các vùng dưới sự tác dụng của ánh sáng:


Có 5 vùng chính: Vùng sáng nhất, vùng tối nhất, vùng sáng – tối trung gian, vùng phản quang và bóng đổ.
Tùy theo các dạng hình khối, vị trí nguồn sáng chiếu vào, sẽ tạo nên sự rõ nét, đậm nhạt, dài ngắn khác nhau của hình bóng.

3. Quy luật phối cảnh của bóng:

Trên thực tế, ánh sáng mặt trời được xem như những tia sáng song song (mặt trời ở xa vô cực), tuy nhiên, lúc thể hiện 1 bài vẽ chúng ta hiển nhiên phải tuân theo định luật phối cảnh. Do vậy, 2 bóng của 2 vật song song cũng sẽ song song và khi thể hiện, chúng tụ về một điểm nằm trên đường chân trời.

Ví dụ:
Bài viết: HT và Đội SVTN D D K T

Đăng nhận xét

0 Nhận xét