Thiết kế nhanh: Ngôi nhà "bền vững" giữa Covid - SV UAH

    "Việc đối mặt với đại dịch covid toàn cầu đã khiến cho mọi người gần như thay đổi cách suy nghĩ về công việc và nơi cư trí. Ngay chính trong lúc này, một ngôi nhà "bền vững" trở nên thật cần thiết, như một xu thế phát triển "bền vững" đã được đặt ra từ những năm đầu thế kỷ. Đây là lúc chúng ta nên suy nghĩ lại về ý nghĩa của nơi cư trú, về những nhu cầu thiết yếu, những lợi ích mà ngôi nhà có thể mang lại cho cuộc sống của chúng ta"  - Trích dẫn: Đề thiết kế nhanh 1 - học kỳ hè 2020 - 2021.

Thiết kế nhanh tại UAH - ngôi nhà bền vững
Poster chính thức của Thiết kế nhanh

    Thực sự là một đề tài thật hay và thiết thực giữa bối cảnh cả thế giới đang phải thích ứng với những biến đổi do Covid gây nên.

    Dưới đây, blog xin đăng lại một số bài làm của các nhóm tham gia Thiết kế nhanh 

Nguồn: UAH - Khoa kiến trúc - Bô môn cơ sở và tạo hình kiến trúc - Thầy Đỗ Quốc Hiệp, Thầy Trần Đình Nam


Đăng nhận xét

0 Nhận xét