Tranh ký họa phong cảnh ở Thảo Cầm Viên - nhóm SV Zest Art

Trở lại Thảo Cầm Viên vào một ngày đặc biệt. Một ngày mà có NetViet VTC10 đến quay phim, một ngày trùng hợp có nguyên một "bầy" SV của UAH đến kí họa chung địa điểm. vậy là nhóm đông đúc hơn mọi ngày. Tiếc là mình không chụp được nhiều tranh lắm.


ký họa bảo tàng lịch sử sài gòn

Ký họa đền hùng ở thảo cầm viên

Ký họa bảo tàng lịch sử, phong cảnh thảo cầm viên

Ký họa bảo tàng lịch sử phong cảnh thảo cầm viên
Đây là bức tranh cùng chủ đề mà Trung đóng góp nhân dịp nhóm SV Zest Art đi ở Thảo Cầm Viên. (Bức này Trung không đi chung nhóm)

Ký họa ở bảo tàng lịch sử thảo cầm viên
Tranh của chú Lễ, chú đã 58 tuổi nhưng rất mê vẽ

Nhóm SV Zest Art kí họa ở bảo tàng lịch sử Thảo Cầm Viên

Gia nhập nhóm vẽ ký họa ở TPHCM

Đăng nhận xét

0 Nhận xét