Đồ án cơ sở Kiến Trúc 4


Bộ sưu tập đồ án cơ sở kiến trúc 4 với các đề tài: Nhà triển lãm, họa thất... được các bạn sinh viên kiến trúc UAH thực hiện. Album là bao gồm các bài dàn trang và mô hình tiêu biểu.

đồ án cơ sở kiến trúc 4đồ án cơ sở kiến trúc 4 mô hình layout vẽ tay


Xem trước: Album facebook


Link download: Đồ án cơ sở 4 - files

Nguồn: Cô Lê Thị Minh Tâm