Bố cục tạo hình K13

Bộ sưu tập các mô hình Bố Cục Tạo Hình tốt của khóa 13, đây là môn học cơ sở để sinh viên bắt đầu làm quen với tỷ lệ, hình khối, mảng, đường nét, ánh sáng trong một bố cục tổng thể. Thông qua các giải pháp mỹ thuật, sinh viên sẽ thể hiện một chủ đề nào đó.Nguồn: Cô Lê Thị Minh Tâm