Autocad: Vẽ mặt cắt thang cong dễ dàng


Vấn đề vẽ MC Thang cong là 1 trở ngại cho người dùng Cad 2D. Nếu ai biết dùng phần mềm 3D như sketch up, revit thì xuất qua 2D dễ dàng. Có 1 mẹo để vẽ MC thang cong bằng Cad 2D như sau:

* Nguyên tắc chung:
- Dùng đường gióng từ MB để vẽ các bậc thang.
- Vẽ đường cắt cắt qua bậc đầu tiên (vế xuất phát) và vuông góc với 1 bậc thang (càng cao càng tốt)

Vẽ thang xoắn bằng autocad 2d

Nguồn: http://dohoatdl.blogspot.com