Bộ sưu tập ô tô (Sketchup)

Cung cấp bởi anh Nguyễn Khánh Vũ

Link: http://www.mediafire.com/download/efii1jeylkhv9sb/Car-01.rar