Header Ads

Mẫu tượng thạch cao đề thi 2012, 2013 - ĐH Kiến Trúc HCM


ĐỀ THI 2012: Phụ nữ
ĐỀ THI 2013: Ông già
Hai tượng được đánh giá là khó hơn đề các năm 2009, 2010. Tuy nhiên, đề như vậy là vừa đề phân loại học viên, yêu cầu thí sinh phài chịu khó khai thác được kiến thức nền tảng.Photo: HT - Nguyễn Hữu Trí

Không có nhận xét nào

Blog này Trí viết trên nền tảng miễn phí Blogger. Được tạo bởi Blogger.