Mẫu tượng thạch cao đề thi 2012, 2013 - ĐH Kiến Trúc HCM


ĐỀ THI 2012: Phụ nữ
ĐỀ THI 2013: Ông già
Hai tượng được đánh giá là khó hơn đề các năm 2009, 2010. Tuy nhiên, đề như vậy là vừa đề phân loại học viên, yêu cầu thí sinh phài chịu khó khai thác được kiến thức nền tảng.Photo: HT - Nguyễn Hữu Trí


Đăng nhận xét

0 Nhận xét