Học vẽ trực tuyến: Bài tập phối cảnh bằng mắt cho các bạn mới học


BÀI TẬP LUYỆN PHỐI CẢNH BẰNG MẮT:Bài 1: Cắt 1 bức ảnh các tạp chí (nhỏ) dán lên một tờ giấy đủ to (chứa các điểm tụ), sau đó xác định điểm tụ và đường tầm mắt bằng cách kéo dài các đoạn thẳng “song song”. Xem hình vẽ.

Luyện tập phối cảnh bằng mắt

Bài 2: Luyện đôi tay phối cảnh: Lấy 1 tờ A3, chấm 1 điểm bất kì trên tờ giấy, chúng ta lần lượt vẽ thật nhiều những đường thẳng tụ về điểm đó (không dùng thước, không xoay bảng). Nộp 2 mặt giấy A3 được gạch kín. Các bạn có thể chấm nhiều điểm trên tờ giấy đó, miễn sao tiết kiệm giấy nhất có thể.


Bài 3: Vẽ một khối lập phương vừa vặn trong tờ A4 để nằm ngang (điểm tụ không ở trong tờ giấy). Chỉ canh chỉnh khối lập phương bằng mắt, không được kéo điểm tụ nhờ một tờ giấy khác. Nộp 2 khối lập phương lớn nhỏ khác nhau trong 2 tờ giấy.
Chú thích: Bài tập này yêu cầu các bạn hình dung phối cảnh bằng đôi mắt, không cần quá chính xác như phương pháp vẽ phối cảnh bằng việc kéo điểm tụ. Tuy nhiên, phải đảm bào hình đúng dưới đôi mắt người xem.

GV. Nguyễn Hữu Trí

Đăng nhận xét

0 Nhận xét