Tài liệu Diễn Họa Kiến Trúc căn bản dành cho Sinh viên

    Diễn họa kiến trúc là một kỹ năng tất yếu của người thiết kế để thể hiện ý tưởng. Việc thể hiện cũng đóng vai trò nhất định trong việc tạo ấn tượng tốt, tạo sức thu hút cho bài đồ án của SV. Diễn họa là thuật ngữ tương đối mới mẻ với SV năm nhất, họ thường nhầm lẫn với hội họa. 

    Vẽ diễn họa là tìm cách thức đơn giản nhất để thể hiện được nhiều ý nhất của công trình, cái quan trọng ở đây vẫn là ý về không gian kiến trúc, vật liệu kiến trúc, hình khối kiến trúc, thẫm mỹ công trình chứ không như hội họa (là ý về nội tâm, cảm xúc, thẫm mỹ của bức vẽ). Cũng không nên quá cầu kỳ trong việc diễn họa.

    Có rất nhiều chất liệu để diễn họa: kim, màu nước, marker, poster, màu phấn, than, chì ... Với điều kiện kinh tế tốt hơn, sinh viên kiến trúc ngày nay thường sử dụng hỗn hợp chất liệu để tạo nên một bài đồ án hấp dẫn. 

    


Xem thêm bài viết: Lý thuyết diễn họa kiến trúc (UAH)