Header Ads

Tài liệu dành cho năm 1 - Kiến trúc

Quy cách trình bày bản vẽ kỹ thuật
https://licklink.net/yXJn

Giáo trình vẽ ghi Kiến Trúc
https://licklink.net/FZZIWXsFwCơ sở kiến trúc - Chương I
https://licklink.net/s9QpOY0Vclep

Cơ sở kiến trúc - Chương II
https://licklink.net/1C5nhPErO5C

Mối quan hệ kiến trúc và công năng
https://licklink.net/T4nWShWsPYcl

Cơ sở tạo hình kiến trúc
https://licklink.net/CNr6u

Các công trình cổ nổi tiếng
https://licklink.net/6wD1HjeMzod

Tổng hợp đồ án sinh viên Kiến Trúc - các năm
https://licklink.net/k7hhmDXcd

Giáo trình lý thuyết kiến trúc
https://licklink.net/kqrHH

Tài liệu diễn họa căn bản
http://www.mediafire.com/?3kzbww0sq0kbwjb
Pass: HTarch (nếu có)
Blog này Trí viết trên nền tảng miễn phí Blogger. Được tạo bởi Blogger.