Tài liệu dành cho năm 1 - Kiến trúc

Quy cách trình bày bản vẽ kỹ thuật
http://www.mediafire.com/view/?bow5ku2raq817g8

Giáo trình vẽ ghi Kiến Trúc
http://www.mediafire.com/view/?gtfa86fbwdfiic1Cơ sở kiến trúc - Chương I
http://www.mediafire.com/view/?lv87wunl3yc1w68

Cơ sở kiến trúc - Chương II
http://www.mediafire.com/view/?577kqbd6brzxan6

Mối quan hệ kiến trúc và công năng
http://www.mediafire.com/view/?laqtqucfe7dh5ji

Cơ sở tạo hình kiến trúc
http://www.mediafire.com/view/?re2digjbpz61h83

Các công trình cổ nổi tiếng
http://www.mediafire.com/view/?vh11h4kdd9da9uu

Tổng hợp đồ án sinh viên Kiến Trúc - các năm
http://www.mediafire.com/view/?ry48nope15a491t

Giáo trình lý thuyết kiến trúc
http://www.mediafire.com/view/?bnqndbdi4dsg6n7

Tài liệu diễn họa căn bản
http://www.mediafire.com/?3kzbww0sq0kbwjb
Pass: HTarch (nếu có)
Blog này Trí viết trên nền tảng miễn phí Blogger. Được tạo bởi Blogger.