Sách hướng dẫn sử dụng Vray Sketchup 1.48 - UserGuide

Đăng bởi Nguyễn Hữu Trí vào Friday, August 23, 2013
Sách hướng dẫn sử dụng Vray mà nhà sản xuất đính kèm theo trong sản phẩm Vray Sketchup 1.48. Sách có đầy đủ các bài hướng dẫn về các thông số Option, Material...
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình ảnh minh họa kỹ càng rất dễ hiểu, phù hợp với các bạn chập chững tập Render.

Link tải: click here