Tài liệu: VẼ KỸ THUẬT KIẾN TRÚC (năm 1)

vẽ kỹ thuật kiến trúc, đồ án cơ sở kiến trúc


Trước hết các bạn tải: 
Ebook hướng dẫn cơ bản: Tại đây

Sau đó các bạn tải các bài tập cơ bản, đây là những bài tập mà hầu như các trường đào tạo Kiến trúc đều sử dụng để đào tạo môn Cơ Sở Kiến Trúc cho Sinh Viên, tài liệu này đã có từ cả chục năm về trước:


Nguồn: Từ architect.hbu.edu.vn