Bài giảng Lịch Sử Kiến Trúc Việt Nam

Gửi đến các bạn bộ bài giảng Lịch Sử Kiến Trúc Việt Nam do KTS. Nguyễn Hữu Tâm Hiền soạn, bài giảng được giảng dạy tại trường ĐH Kiến Trúc HCM. Bài giảng gồm 10 bài, khái quát các hình thức kiến trúc cổ Việt Nam qua các thời kỳ. 

bài giảng lịch sử kiến trúc việt nam


Link tải:
Bài giảng Lịch Sử Kiến Trúc Việt Nam link 1Bài giảng Lịch Sử Kiến Trúc Việt Nam