Ký họa của Sinh Viên Kiến Trúc P2

Hôm nay HT xin được tuyển tập lại các tác phẩm ký họa Kiến Trúc tiêu biểu của SV Bùi Anh Khoa - SV thế hệ 9X của UAH - Đại Học Kiến Trúc TPHCM

kí họa phong cảnh, diễn họa kiến trúc

kí họa của sinh viên kiến trúc, kí họa phong cảnh, diễn họa kiến trúc

diễn họa kiến trúc, kí họa phong cảnh

kí họa phong cảnh, kí họa của sinh viên kiến trúc, diễn họa nhà thờ đức bà

diễn họa kiến trúc

diễn họa kiến trúc

Cảm ơn Tác Giả 
Xem thêm tác phẩm kí họa của nhóm SV Zest Art