Autocad: Thiết lập DIMENSION STYLE

THIẾT LẬP THÔNG SỐ TRONG HỘP THOẠI DIMENSION STYLE:

Trên thanh Menu Bar / Format / Dimension Style/ Dimension Style Manager / Modify.
Sẽ xuất hiện hộp thoại nhằm hiệu chỉnh những thông số liên quan tới kiểu đường kích thước.

Bước 1. Thiết lập thông số trên tab “ LINE” :

THIẾT LẬP THÔNG SỐ TRONG HỘP THOẠI DIMENSION STYLE
Trong đó:
1. Dimension lines:
 • Color : chọn màu cho đường line ( có thể chọn màu theo block, màu theo layer hoặc một màu nào xác định)
 • Linetype : chọn kiểu đường line ( thường là nét liền hoặc chọn nét theo block, hay theo layer.)
 • Lineweight : độ dày nét cho đường kích thước ( thường là nét mảnh hay theo block hoặc theo layer định trước)
 • Extend beyond tick : khoảng đoạn dài nhô ra khỏi đường dimension lines so với đường extension lines
 • Baseline spacing : khoảng cách giữa 2 đường dimension line
 • Suppress :

Dim 1 và dim 2 là phần khoảng mũi tên bên trái và bên phải của đường kích thước, được sử dụng trong trường hợp khoảng trống của dim không đủ thì sử dụng Suppress bỏ phần trái hay phải để nhìn đường dim thoáng- đẹp hơn.

2. Extension lines:
Tương tự như mục dimension lines

 • Color : màu sắc của đường extension ( đường gióng kích thước) được định theo màu của block hay màu của layer hoặc màu nhất định nào đó.
 • Linetype & Lineweigh : Loại đường nét, độ dày của 2 đường gióng cũng tương tự như việc thiết lập cho mục Dimension lines
 • Suppress: tương tự mục dimension lines

DIMENSION AUTOCAD 2015

 • Extend beyond dim line: là khoảng cách nhô ra của đường extension line so với đường dimension line (xem hình minh họa)
 • Offset from origin: Cuối mỗi đường extension line có một khoảng nhỏ rồi kết thúc bằng một điểm nhỏ (điểm này chính là điểm bạn bắt để ghi kích thước cho đối tượng)

Bước 2: Thiết lập thông số trên tab “ SYMBOL AND ARROWs”

1. Arrowheads:

Kiểu dáng 2 điểm đầu của đường dimension line và kiểu mũi tên ghi chú ( lệnh leader)

 • Arrow size: kích cỡ của đầu mũi tên
DIMENSION AU TOCAD STYLE

2. Center marks:

Lựa chọn điểm tâm khi đo kích đường tròn, cung tròn và kích thước của điểm tâm đó. Các thông số khác còn lại trong tab này có thể để lại theo mặc định.

DIMENTION AUTOCAD 2015
Bước 3: Thiết lập thông số trên tab “ TEXT”:

Trong tab này chỉ lưu ý phần Text Placement - vị trí text so với dimension line. Với trường hợp dùng trong bản vẽ kiến trúc , xây dựng thì vị trí cùa Text nên đặt phía trên dimension line, tương ứng Vertical là Above, Horizontal chọn center

Các thông số còn lại trong tab Fit, Primary Units, Tolerances sẽ được sử dụng trong việc thiết lập các đường kích thước cho bản vẽ có tỉ lệ khác nhau.

Bài viết: Xuân Nhã