Đồ án chợ DL Đặc Sản Nhiệt Đới - Pham Tiên Sinh - K11 - ĐH Kiến Trúc HCM

Tác Phẩm:  Đồ án chợ Du Lịch Đặc Sản Nhiệt Đới
Tác giả: Phạm Tiên Sinh

Phạm Tiên Sinh - K11 Đại Học Kiến Trúc HCMSinh-Đại Học Kiến Trúc HCM

Đồ Án chợ K11

Link download: Tại đây
Pass: htarch.edu.vn

Cảm ơn bạn Tiên Sinh đã chia sẻ tài liệu này. Bấm LIKE để ủng hộ bạn ấy nhé!