Header Ads

Đồ án chợ DL Đặc Sản Nhiệt Đới - Pham Tiên Sinh - K11 - ĐH Kiến Trúc HCM

Tác Phẩm:  Đồ án chợ Du Lịch Đặc Sản Nhiệt Đới
Tác giả: Phạm Tiên Sinh

Phạm Tiên Sinh - K11 Đại Học Kiến Trúc HCMSinh-Đại Học Kiến Trúc HCM

Đồ Án chợ K11

Link download: Tại đây
Pass: htarch.edu.vn

Cảm ơn bạn Tiên Sinh đã chia sẻ tài liệu này. Bấm LIKE để ủng hộ bạn ấy nhé!
Blog này Trí viết trên nền tảng miễn phí Blogger. Được tạo bởi Blogger.