Kiến trúc sư :Yacoub Saadou (Biệt thự)


Nguồn: Sưu tập