Các đồ án dự thi Loa Thành năm 2007

htarch.edu.vn xin chia sẻ với các bạn tuyển tập các đồ án dự thi Loa Thành 2007 - Giải thưởng danh giá dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc cấp quốc gia.Đồ án loa thành năm 2007, xem trước tại đây
Link download: Tại đây