Bài dự thi "Cao ốc The SABECO World Trade Center"


Nhiều tác giả

Tệp bao gồm: Powepoint thuyết trình dự án, file JPG chất lượng cao, PDF. Thể lệ cuộc thi
Link download: part 1   part 2

Gợi ý: Tổng hợp 200 đồ án tốt nghiệp kiến trúc

HT sưu tầm