Sách hướng dẫn sử dụng Vray Sketchup 1.48 - UserGuide

Sách hướng dẫn sử dụng Vray Sketchup mà nhà sản xuất đính kèm theo trong sản phẩm Vray Sketchup 1.48. Sách có đầy đủ các bài hướng dẫn về các thông số Option, Material...
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình ảnh minh họa kỹ càng rất dễ hiểu, phù hợp với các bạn chập chững tập Render.
Sách hướng dẫn sử dụng Vray Sketchup mà nhà sản xuất đính kèm theo trong sản phẩm Vray Sketchup 1.48. Sách có đầy đủ các bài hướng dẫn về các thông số Option, Material... Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải: click here