Tài liệu Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Kiến Trúc

tiêu chuẩn kiến trúc tài liệu

NHÓM LINK TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KIẾN TRÚC:

01. Bộ TCXDVN liên quan tới ngành kiến trúc (chia sẻ ngày 17.10.2011):
Dung luợng: 18.38 Mb.
Link Dowload:
02. Bộ TCXDVN liên quan tới ngành kiến trúc (chia sẻ ngày 31.07.2012):
Dung lượng: 327 Mb, được chia làm 2 part:
Part 1: 159.54 Mb
Part 2: 168.42 Mb
.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét