Tài liệu Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Kiến Trúc

NHÓM LINK TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KIẾN TRÚC:

01. Bộ TCXDVN liên quan tới ngành kiến trúc (chia sẻ ngày 17.10.2011):
Dung luợng: 18.38 Mb.
Link Dowload:

http://www.mediafire.com/?79stbpjxx9xbxwd


02. Bộ TCXDVN liên quan tới ngành kiến trúc (chia sẻ ngày 31.07.2012):
Dung lượng: 327 Mb, được chia làm 2 part:
Part 1: 159.54 Mb
Link Dowload: http://www.mediafire.com/?ugnrejj1wd0zkaa

Part 2: 168.42 Mb
Link Dowload: http://www.mediafire.com/?efk5kc3dd6l0hpv
.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét