Giáo trình hướng dẫn Sketchup căn bản & nâng cao -KTS Lê Quốc Hưng

Xem trước Giáo trình Sketchup Pro 2013 căn bản & nâng cao -KTS Lê Quốc Hưng 
Lời của tác giả KTS. Lê Quốc Hưng:

"Giáo trình Sketchup 2013 là quyển sách đầu tiên mà tôi biên soạn dựa vào kinh nghiệm sử dụng Sketchup của bản thân. Mục tiêu ban đầu của quyển sách không phải là một sản phẩm miễn phí.
Nhưng sau đó, tôi đã thay đổi ý định. Kiến thức tốt nhất nên là một món quà"DOWNLOAD GIÁO TRÌNH SKETCHUP CỦA KTS LÊ QUỐC HƯNGĐăng nhận xét

2 Nhận xét