Sách kí họa dáng người (Sketching people ebook)

Có lẽ đây là cẩm nang dễ dàng để các bạn có thể nghiên cứu và tự sketch về cơ thể người. Sách sẽ thật phù hợp với những bạn đang làm trong lĩnh vực thiết kế game, thời trang, đồ họa... Mong muốn có thể concept được nhân vật trong tưởng tượng của mình.

kí họa dáng người thế nào 

TẢI VỀ 


(Trung tâm dạy vẽ Zest Art)

Khóa học vẽ ký họa dáng người dành cho người bắt đầu, khóa học vẽ người cơ thể người

Đăng nhận xét

0 Nhận xét