Bộ sách về di sản văn hóa Chăm (PDF ebook)

Trong thời gian làm luận văn, tuy đề tài không liên quan nhưng cũng đã sưu tập luôn một số PDF về văn hóa Chăm, chắc hẳn sẽ bổ ích cho những bạn đang nghiên cứu về Kiến Trúc, Văn Hóa của dân tộc này


Có liên quan: Hình Trí Núi đi du lịch ở Tháp Bà ^^

Dưới đây là link từng cuốn sách.

Đăng nhận xét

2 Nhận xét