Ebook: Kiến trúc cổ Trung Quốc

Sách kiến trúc cổ Trung Quốc tải vể ebook pdf

Sách PDF: Kiến Trúc Cổ Trung Quốc
NXB Tổng Hợp 2004
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thế Cường
191 Trang​

Nội dung chính của cuốn sách: 
Chương 1: Khái quát kiến trúc cổ Trung Quốc 
Chương 2: Đô thị - Thành lũy và cầu 
Chương 3: Kiến trúc cung điện và lăng mộ 
Chương 4: Kiến trúc tín ngưỡng và tôn giáo 
Chương 5: Kiến trúc nhà ở 
Chương 6: Vườn cảnh (viên lâm)


Về kiến trúc Trung Quốc, trải qua hàng chục thế kỷ, nền kiến trúc cổ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đúc kết được nhiều thành tựu với những đặc điểm cơ bản sau:
- Những hình thức kiến trúc phong phú và độc đáo về quy hoạch thành phố, quần thể kiến trúc cũng như đơn thể công trình.
- Phong cách kiến trúc dân tộc độc đáo, tỉnh địa phương nhiều màu sắc, nghệ thuật trang trí và nghệ thuật sân vườn phong phú.
Hệ thống kết cấu công trình hoàn chỉnh, kỹ thuật thi công và phương pháp thiết kế tiến bộ.
Giai đoạn I của xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm các thời Chiến Quốc, Nhà Tần, Nhà Hán (từ năm 475 Tr. CN đến 221 S. CN) là giai đoạn đánh dấu cao trào kiến trúc lần thứ nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Kiến trúc Trung Quốc trong giai đoạn đầu của xã hội phong kiến ngoài những nhà cửa và lăng mộ, có hai điển hình lớn đáng chú ý là thành Trường An Vạn Lý Trường Thành.

(Bìa sách)

Link download: Ebook Kiến Trúc Cổ Trung Quốc (PDF) - Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thế Cường