Ebook: Architects' Handbook

architect ebook handbookMột cuốn sách quan trọng trong suốt thời sinh viên của dân Kiến, cũng như Neufert, Architect's Handbook trình bày các kích thước cơ sở trong thiết kế Kiến Trúc. Điều đặc biệt là cuốn sách Architect's Handbook đề cập rất chi tiết và dễ hiểu các nguyên lý về giao thông, nhìn rõ, bố trí mặt bằng .... mà ít cuốn sách nào có được.


sách Architect's Handbook
sách Architect's Handbook


sách Architect's Handbook

 

Link: PDF 001