Ebook: Tuyển tập đồ án Sinh Viên Kiến Trúc

Giới thiệu các bạn quyển tuyển tập các đồ án từ năm 1 đến năm cuối của sinh viên ngành Kiến Trúc được học. Đây là tuyển tập theo chương trình học của các trường đại học Kiến Trúc cách đây khoảng 10 năm. Bây giờ ở HCM, chương trình đã giảm tải đi nhiều.

tuyển tập đồ án sinh viên kiến trúc

Tải về: Tuyển tập đồ án SV Kiến Trúc