Ebook Kiến Trúc Nhập Môn - KTS. Nguyễn Hữu Trí

Cuốn sách Kiến Trúc Nhập Môn là cuốn sách đầu tiên cần đọc khi bạn bắt đầu bước vào ngành Kiến trúc, do Thầy Nguyễn Hữu Trí biên soạn.
(Tên mình trùng với tên Thầy, các bạn không được nhầm nhé)

Cuốn sách gồm 81 trang với các nội dung:

- Đặc điểm môn học
- Mô tả công trình
- Cấu trúc công trình
- Thước đo kiến trúc
- Yếu tố tạo thành
- Định nghĩa kiến trúc
- Kiến trúc sư
- Sổ tay kiến trúc

kiến trúc nhập môn, nguyễn hữu trí, sinh viên năm 1
Tải về: Sách kiến trúc nhập môn