Chung cư cao tầng Conic Riverside - Đồ Án Tốt Nghiệp KTS

Tác Phẩm:  Đồ án tốt nghiệp - Chung cư cao tầng Conic Riverside
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc - K03 - Đại học Kiến Trúc HCM
GVHD: Lê Hồng Quang

Nguyễn Hữu Lộc, Lê Hồng Quang
Đại học kiến trúc hcm, nguyễn hữu lộc, lê hồng quang
Link download: Tại đây
Cảm ơn tác giả.