101 điều tôi học được từ trường kiến trúc - Tiếng Việt


Một không gian được tạo nên từ việc sắp đặt các hình thể cần được cân nhắc một cách cẩn thận như chính bản thân các hình thể đó.

sinh viên kiến trúc học từ trường kiến trúc


Link download: Tải về
Pass: htarch.edu.vn

Nguồn: Internet