Tài liệu: Hệ chịu lực

Trích: "Tập tài liệu này cung cấp thêm một cách tiếp cận nội dung môn học Cấu tạo kiến trúc 3, bên cạnh tập giáo trình môn học, nhằm mục đích tham khảo cho sinh viên. Nó được trích dịch từ quyển sách Understanding structures của tác giả Fuller Moore, nhà xuất bản WCB/McGraw-Hill, năm 1999."

Một số hình ảnh được trích từ sách:


Xem trực tuyến:
Link download: Tại đây
Pass giải nén: htarch.edu.vn
HT sưu tầm