Libraries and Learning Resourse Centres

Giới thiệu đến các bạn sinh viên một cuốn sách về đề tài thư viện. Cuốn sách bằng tiếng Anh, trình bày về lịch sử hình thành thể loại đề tài thư viện, dây chuyền sử dụng của thư viện truyền thống...

Link download: Tại đây
Pass giải nén: htarch.edu.vn

HT sưu tầm.