Ebook: Eco Resorts - Planning And Design For The Tropics

Xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách về Kiến Trúc Resort nghỉ dưỡng (Tiếng Anh). Cuốn sách tổng quát về các giải pháp kiến trúc: thông gió, chiếu sáng ..., các giải pháp kỹ thuật của Resort sinh thái


Download: Tại đây
Pass giải nén: htarch.edu.vn
HT Sưu tầm