Hướng dẫn vật liệu và ánh sáng trong Vray SketchupVray Light

Vray Material
Download:

Nguồn: Hội Sketchup Design - Cộng đồng Sketchup Việt Nam trên FaceBook 


Giới thiệu: KHÓA HỌC VRAY SKETCHUP ONLINE TIẾT KIỆM THỜI GIAN

>>Xem thêm: LÀM CHỦ SKETCHUP VÀ VRAY (46 BÀI HỌC) <<