Sách: Diễn họa kiến trúc - Tiếng Việt


sách diễn họa kiến trúc tiếng việt


Link: Download sách diễn họa kiến trúc tiếng việt 


Tên tài liệu

Diễn họa kiến trúc


Tác giả Philip Crowe
Xuất bản NXB Xây dựng
Nội dung chính
Cuốn sách này làm một tuyển tập hoàn hảo nhất cac tác phẩm diễn họa kiến trúc, cùng với những bức ảnh chụp hướng dẫn từng bước thể một đồ án.

Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số trang 208
Định dạng PDF
Lưu ý khác
Tài liệu chỉ phục vụ mục đích học tập – nghiên cứu.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét